top of page

kontakt_contact

film@arsintegra.pl

Fundacja Ars Integra
ul . Maciejewskiego 2c/ 2
61-606 Poznań 

 

NOTA PRAWNA

Copyright ©2022 Ars Integra

 

Prawa majątkowe do niniejszej strony internetowej, w tym autorskie prawa majątkowe, przysługują Fundacji Ars Integra i podlegają ochronie prawnej.

Prawa do wszelkich zawartych na Stronie oraz udostępnianych za jej pośrednictwem treści przysługują wyłącznie Fundacji Ars Integra.

Żadna  część  tych materiałów nie może być rozpowszechniana, w tym za pośrednictwem Internetu lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji Ars Integra - pod rygorem sankcji przewidzianych zgodnie  z obowiązującym prawem, w szczególności ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych   (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.)  i ustawą z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402, z późn. zm.). 

Thanks for submitting!

bottom of page