top of page

o filmie_about film

Film ma charakter paraboli, w której dochodzi do przeistoczenia ciemności w jasność, starości w młodość; koniec staje się początkiem. Chłopiec może być odbierany jako alter-ego Starszego Mężczyzny. Oboje patrzą na to samo niebo, które w nocy jaśnieje światłem dnia. 

Który z bohaterów rozpoczyna drogę życia? Kto kogo przez życie przeprowadza? Odpowiedź nie jest jednoznaczna.

Intencją realizacji filmu jest przede wszystkim ukazanie wartości spotkania. Film jest niemy. Słyszymy, powtarzający się refren polskiej kolędy granej na lirze korbowej i dziecięcych dzwonkach. Muzyka staje się językiem porozumienia.

The film has the character of a parable in which darkness is transformed into light, old age into youth, and the end becomes the beginning. The Boy can be perceived as the alter-ego of the Elderly Man. They are both looking at the same sky, which is shining with the light of day at night.
Which of the characters is starting his life journey? Who is leading whom through life? The answers are not clear.
The primary intention behind the film is showing the value of encounter. The film is silent. We can hear the recurring chorus of a Polish Christmas carol played on the hurdy-gurdy and the children's glockenspiel. Music turns into the language of communication.

bottom of page